- få den brik, du mangler Forskningen viser, at en lang række sygdomme har at gøre med ubalance i hormonerne. Med en RAB-godkendt uddannelse som NHT®-vejleder kan du få denne viden med i din praksis og integrere den med den sundhedsfaglige uddannelse, du har i forvejen. Genkend symptomerne Lær at tolke en hormontest Få de præcise redskaber til genopretning inklusive stofskifteprotokol, fertilitetsprotokol, depressionsprotokol Uddannelsen er baseret på en online-platform, der betyder undervisning, når det passer dig - og ingen rejseudgifter. Med videomøder udveksler vi “face-to-face”, og du får personlig supervision af Anette Paulin og de andre undervisere. På den årlige sommerkonference har du mulighed for at møde dine medstuderende og danne lokale grupper i dit område. Et inspirerende netværk af NHT®-vejledere står klar til at bakke dig op! En unik uddannelse Anette Paulin er uddannelsesleder på denne helt unikke uddannelse, der kombinerer lægevidenskabelig forskning med et holistisk livssyn. Du bliver som behandler i stand til at give dine klienter en forståelse for de ubalancer, der ligger bag symptomer og lidelser, der har at gøre med hormonel ubalance - og du kan gøre det med et solidt fundament i den publicerede videnskabelige forskning. Du får også mulighed for at bygge din vejledning på objektive data fra laboratorietests - og sætte dem ind i en sammenhæng, hvor klientens lidelser ikke blot reduceres til måleresultater.

Byg videre på det, du allerede kan

Uddannelsen fungerer som en overbygning til den sundhedsfaglige uddannelse, du har i forvejen, hvad enten den er autoriseret eller alternativ. Formålet med uddannelsen er at gøre dig som behandler i stand til at integrere naturlig hormonterapi i din behandling. Det indebærer bl.a.:  

Personlig supervision

Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk læring, og du får personlig supervision af Anette Paulin samt udvalgte NHT®-vejledere. At give den nødvendige supervision til dig i arbejdet med dine første klienter er noget af det, der prioriteres højt på uddannelsen, fordi mødet med rigtige klienter er den bedste måde at få indarbejdet de ting, du undervises i på modulerne.

Optagelse

Uddannelsen henvender sig til dig, der har erfaring med klienter, mod på at lære nyt og gerne vil være en del af et fællesskab omkring NHT®. Der skal udfyldes et ansøgnings-skema - er du interesseret i at være med, så udfyld ansøgningsskemaet her. Bemærk: Optagelse garanterer dig ikke en plads på førstkommende hold, men er en vurdering af, at du er kvalificeret til at tage uddannelsen. Det er indbetaling af depositum, der sikrer dig en plads på næste hold (se under Betaling). Uddannelsen i 2019 har plads til max. 12 deltagere.

Praktisk info

NHT®-uddannelsen består af et 14-ugers grundkursus samt en 1-årig overbygning med 16 moduler samt 3 personlige supervisioner. Både grundkursus og overbygning er RAB-godkendt af FDZ og ZCT. Du får en uddannelse, som er baseret på høj kvalitet og faglig ekspertise. Næste uddannelseshold starter 10. august 2019 og slutter i november 2020. Pris  Pris for uddannelsen i 2019/2020 er kr. 26.000,- I visse tilfælde er der mulighed for merit og rabat - se næste afsnit. Uddannelsesprisen er fradragsberettiget. Bemærk, hvis du er momsregistreret, at beløbet er momsfrit jvf. Momslovens §13, stk. 1 om undervisning alene med erhvervsmæssigt sigte. RAB-point: 330 lektioner / 248 timer. Heraf grundkursus: 74 lekt./56 timer, overbygning: 256 lekt./192 timer. Kontakt din forening for godkendelse, hvis du ikke er med i FDZ eller ZCT. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at benytte titlen NHT®-vejleder og udbyde NHT Naturlig Hormonterapi®, skal du ud over bestået uddannelse også forpligte dig til at overholde de retningslinjer, der gælder for NHT®-vejledere. Du kan se hovedpunkterne her. Merit for grundkursus Grundkurset giver dig viden og redskaber til en helhedsbehandling, så du kan kombinere hormonvejledning med kost, stresshåndtering og fokus på giftfri livsstil. Har du en uddannelse inden for kost eller stresshåndtering, kan du muligvis få merit, kr. 1800. Skriv i så fald i din ansøgning, hvad du ønsker merit for. Meritten fratrækkes dit depositum. Betaling Depositum kr. 8000,- indbetales, når du har fået besked om, at du er optaget. Det er indbetaling af depositum, der sikrer dig en plads på førstkommende uddannelseshold. Det resterende beløb kan betales i 5 rater - eller du kan betale det samlede beløb ved optagelse. Her gives 5% rabat. Har du i forvejen taget et grundkursus som “Kend dine hormoner”, får du din betaling for kurset refunderet (ex. moms) ved tilmelding til uddannelsen.

Se også afsnittet om NHT-uddannelse i vores handelsvilkår ang. fortrydelsesret.

Hvem er de øvrige undervisere?

Du kan se en oversigt over underviserne på vores kontaktside.

Oplev selv en hormonvejledning

Som studerende har du mulighed for at få en personlig konsultation til nedsat pris, så du kan opleve NHT Naturlig Hormonterapi® "på egen krop". Rabatten kan du få, så snart du har indbetalt depositum.

Mere om online-uddannelse

Al undervisning og supervision foregår over nettet med brug af videokonferencer, så du kan tage uddannelsen derhjemme, uanset hvor du befinder dig på kloden. Skulle du være forhindret i at være med en dag, bliver alle forløb optaget, så du kan se dem efterfølgende. Alle tekster og videoer ligger tilgængelige i et nemt og overskueligt online-system, hvor du til enhver tid kan se dem igen og genopfriske, hvad du har lært. Deltagelse kræver, at du har et webkamera og en mikrofon. I god tid inden intromødet får du tilsendt en vejledning i, hvordan videokonferencen fungerer. Er der problemer, får du hjælp til at løse dem, så alle er klar til intromødet. Her skal vi hilse på hinanden, snakke om vores baggrund, vores ønsker og forventninger og evt. særlige interesseområder. Også intromødet bliver optaget, så det kan ses efterfølgende. Dine personlige supervisioner foregår også som videomøder, og de bliver optaget, så du altid kan se dem igen. Det er selvfølgelig kun dig, der har adgang til disse optagelser bagefter.

Hvor meget tid skal der sættes af? 

Uddannelsen er tilrettelagt, så man kan passe et fuldtidsarbejde imens, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kræver en indsats at blive NHT®- vejleder. Som en af de studerende skrev i evalueringen: “Jeg har skullet bruge mere tid, end jeg havde troet. Jeg har været bagud med 3 pensummer, på samme tid som de tre supervisioner og skriftlig prøve, oveni mere end en fuldtidsklinik og mand, barn. Men det er en fantastisk viden jeg har fået. Jeg kan ikke takke nok!” Hun kom i mål, men det er et eksempel på, at man ikke skal regne med at klare det med venstre hånd - og f.eks. tilmelde sig andre kurser samtidig. Du har selv ansvaret for at gennemføre uddannelsen på normeret tid.   Grundkurset byder på en rigdom af redskaber og øvelser til din værktøjskasse - og til din egen sundhed, mens der på overbygningen kommer mere teori. Her skal du regne med at afsætte 3-4 timer om ugen til læsning, opgaver og undervisning. Hvert modul består af både videoer og tekster og sendes ud i god tid i forvejen, så man kan tilpasse det til sit øvrige program. Spørgetiderne ligger på tirsdage kl. 19. Efter hvert modul vil der være en række spørgsmål, der skal sikre, at man har forstået, hvad der er blevet gennemgået. I overbygningens anden halvdel skal du lave et oplæg om et bestemt emne til de andre studerende, og der vil også være nogle mindre, skriftlige opgaver samt en afsluttende hovedopgave. I uddannelsens anden halvdel skal der desuden sættes tid af til personlig supervision på 3 klienter. Har du spørgsmål eller er der noget, du vil have uddybet, er du velkommen til at skrive til os - du finder vores mailadresse nederst på denne side.

Flere udsagn fra de studerende på NHT®-uddannelsen

Anette Paulin besidder en kolossal viden inden for hormonområdet, og som ekstra gevinst besidder hun en lige så kolossal viden inden for mange andre områder. På denne uddannelse har jeg fundet en balance melem det psykiske og det fysiske, som giver rigtig god mening for mig. Det er en helt ny verden, der åbner sig. Meget spændende faglige tekster, der har skullet læses - det har gjort, at jeg har følt mig godt klædt på til hvert modul. Jeg har været meget tilfreds med Anettes "rådighedsrum" - og jeg har fået svar på, hvad jeg har spurgt om og supervision, når der var behov for det. Dejligt med de andre kursisters kommentarer og erfaringer, når der er blevet spurgt ind til noget i "klasseværelset". Det er rigtig godt, sådan som den teoretiske undervisning kombineres med praksis. Jeg er af den type som lærer bedst ved "learning by doing", så syntes det er godt at have klienter at øve sig på og supervision på dem, og de praktiske redskaber har gjort det nemt at integrere det i min egen praksis. jeg har lært rigtigt meget - jeg var lidt nervøs for, om det "bare" var en gennemgang af bogen. Det er det slet ikke - niveauet er langt højere og der er mange flere detaljer som jeg kan bruge direkte i behandling af klienter. Der er ikke blevet holdt tilbage på at videregive og dele ud af Jeres eget materiale i forbindelse med klient journaler og hvordan man kan holde bedst styr på det. Det viser bare hvor meget I ønsker at udruste os "nye" Hormonvejledere bedst muligt til at komme godt i gang med kommende klienter. I sørger for at sætte os grundigt og veluddannet på marken. Hatten af for det :-).
 Viden om de indbyrdes sammenhænge mellem hormoner og andre faktorer i en helhedsterapi, herunder ernæring og kosttilskud
Viden om hormonernes virkemåde, og hvordan ubalancer fører til specifikke sygdomme
 Færdigheder i at vejlede en klient i forebyggelse af sygdom og genoprettelse af balancen på basis af en hormontest samt evt. test af østrogen-metabolitter, Estronex-test.
NHT®-uddannelsen
 Alle nødvendige værktøjer til det praktiske forløb - fra information til nye klienter og bestilling af tests til udarbejdelse af individuel vejledning og opfølgning.
Naturlig hormonterapi - du har et valg! Uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi® bygger på forskning og principper fremlagt i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” Bogen forudsættes læst inden uddannelsesstart. Som studerende får du desuden tilsendt den nyeste udgave af ”Naturlig hormonterapi - du har et valg!” som e-bog - velegnet til studiebrug, fordi den er nem at søge i. Læs mere om bogen på forlagets webside
NHT®-UDDANNELSEN 2019-2020
Center for Naturlig Hormonterapi
NHT Naturlig Hormonterapi®
© Center for Naturlig HormonTerapi - CVR 40018255 - center@nht.dk
KURSUS
UDDANNELSE
WEBINAR
UDGIVELSER
SHOP
BLOG
OM OS
KONTAKT
Anette Paulin NHT®--uddannelsesleder
Fra de studerende:
Det har været fantastisk spændende og udviklende. Anette Paulin er fagligt stærk og kompetent, og det har givet så meget mening for mig at kombinere mine tidligere uddannelser med NHT®-vejledning. Lene Nørresø, sygeplejerske, kostvejleder
Fra de studerende:
Meget spændende og utrolig relevant i forhold til at se holistisk på mennesket. Jane Borlev, bachelor i ernæring og sundhed
Fra de studerende:
Det har været helt utroligt spændende. Jeg har glædet mig til hvert modul, og min familie har moret sig over min store begejstring undervejs. Anne Clough-Larsen, kostvejleder
Fra de studerende:
Det har været virkelig spændende og informativt. Der ligger en grundig og velunderbygget viden bag, og det skaber tryghed. Jeg føler mig godt klædt på og ved, at jeg har et solidt netværk bag mig. Freja Munch, sundhedscoach
På den årlige sommerkonference udveksler vi erfaringer og får ny viden fra både interne og eksterne foredragsholdere.
Betaling i 5 rater Restbeløbet kr. 18000,- betales i 5 rater á kr. 3600,- med første rate inden uddannelsesstart i august og 4 rater hver anden måned efter uddannelsesstart.  
Betaling af det samlede beløb ved optagelse Du kan betale hele uddannelsesprisen samlet, når du er blevet optaget på uddannelsen. I så fald får du 5% rabat på hele beløbet, fordi vi sparer administration. Den samlede pris for uddannelsen bliver da kr. 24700,- . Ved merit: kr. 22990,-  
Fra de studerende:
Jeg er mega glad for, at jeg fandt jer - både personligt og fagligt. Her er noget, der bare skal formidles videre, og mange kvinder og mænd der skal hjælpes. Så tak for jeres store arbejde med at gøre dette svære stof forståeligt og jeres arbejde med at brede det ud. Jeg er helt høj:) Vivi Ullmann, zoneterapeut
Uddannelsen er baseret på en online-platform, der betyder undervisning, når det passer dig - og ingen rejseudgifter. Med videomøder udveksler vi “face-to-face”, og du får personlig supervision af Anette Paulin og de andre undervisere. På den årlige sommerkonference har du mulighed for at møde dine medstuderende og danne lokale grupper i dit område. Et inspirerende netværk af NHT®-vejledere står klar til at bakke dig op! En unik uddannelse Anette Paulin er uddannelsesleder på denne helt unikke uddannelse, der kombinerer lægevidenskabelig forskning med et holistisk livssyn. Du bliver som behandler i stand til at give dine klienter en forståelse for de ubalancer, der ligger bag symptomer og lidelser, der har at gøre med hormonel ubalance - og du kan gøre det med et solidt fundament i den publicerede videnskabelige forskning. Du får også mulighed for at bygge din vejledning på objektive data fra laboratorietests - og sætte dem ind i en sammenhæng, hvor klientens lidelser ikke blot reduceres til måleresultater.

Byg videre på det, du allerede kan

Uddannelsen fungerer som en overbygning til den sundhedsfaglige uddannelse, du har i forvejen, hvad enten den er autoriseret eller alternativ. Formålet med uddannelsen er at gøre dig som behandler i stand til at integrere naturlig hormonterapi i din behandling. Det indebærer bl.a.:  

Personlig supervision

Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk læring, og du får personlig supervision af Anette Paulin samt udvalgte NHT®-vejledere. At give den nødvendige supervision til dig i arbejdet med dine første klienter er noget af det, der prioriteres højt på uddannelsen, fordi mødet med rigtige klienter er den bedste måde at få indarbejdet de ting, du undervises i på modulerne.

Optagelse

Uddannelsen henvender sig til dig, der har erfaring med klienter, mod på at lære nyt og gerne vil være en del af et fællesskab omkring NHT®. Der skal udfyldes et ansøgningsskema - er du interesseret i at være med, så udfyld ansøgningsskemaet her. Bemærk: Optagelse garanterer dig ikke en plads på førstkommende uddannelseshold, men er en vurdering af, at du er kvalificeret til at tage uddannelsen. Det er indbetaling af depositum, der sikrer dig en plads på næste hold (se under Betaling). Uddannelsen i 2019 har plads til max. 12 deltagere.

Praktisk info

NHT®-uddannelsen består af et 14-ugers grundkursus samt en 1-årig overbygning med 15 moduler samt 3 personlige supervisioner. Både grundkursus og overbygning er RAB- godkendt af FDZ og ZCT. Du får en uddannelse, som er baseret på høj kvalitet og faglig ekspertise. Næste uddannelseshold starter 10. august 2019 og slutter i november 2020.   Pris  Pris for uddannelsen i 2019/2020 er kr. 26.000,- I visse tilfælde er der mulighed for merit og rabat - se næste afsnit. Uddannelsesprisen er fradragsberettiget. Bemærk, hvis du er momsregistreret, at beløbet er momsfrit jvf. Momslovens §13, stk. 1 om undervisning alene med erhvervsmæssigt sigte. RAB-point: 330 lektioner / 248 timer. Heraf grundkursus: 74 lekt./56 timer, overbygning: 256 lekt./192 timer. Kontakt din forening for godkendelse, hvis du ikke er med i FDZ eller ZCT. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at benytte titlen NHT®-vejleder og udbyde NHT Naturlig Hormonterapi®, skal du ud over bestået uddannelse også forpligte dig til at overholde de retningslinjer, der gælder for NHT®-vejledere. Du kan se hovedpunkterne her. Merit for grundkursus Grundkurset giver dig viden og redskaber til en helheds- behandling, så du kan kombinere hormonvejledning med kost, stresshåndtering og fokus på giftfri livsstil. Har du en uddannelse inden for kost eller stresshåndtering, kan du muligvis få merit, kr. 1800. Skriv i så fald i din ansøgning, hvad du ønsker merit for. Meritten fratrækkes dit depositum. Betaling Depositum kr. 8000,- indbetales, når du har fået besked om, at du er optaget. Det er indbetaling af depositum, der sikrer dig en plads på førstkommende uddannelseshold. Det resterende beløb kan betales i 5 rater - eller du kan betale det samlede beløb ved optagelse. Her gives 5% rabat. Har du i forvejen taget et grundkursus som “Kend dine hormoner”, får du din betaling for kurset refunderet (ex. moms) ved tilmelding til uddannelsen.

Se også afsnittet om NHT-uddannelse i vores handelsvilkår ang.

fortrydelsesret.

Hvem er de øvrige undervisere?

Du kan se en oversigt over underviserne på vores kontaktside.

Oplev selv en hormonvejledning

Som studerende har du mulighed for at få en personlig konsultation til nedsat pris, så du kan opleve NHT Naturlig Hormonterapi® "på egen krop". Rabatten kan du få, så snart du har indbetalt depositum.

Mere om online-uddannelse

Al undervisning og supervision foregår over nettet med brug af videokonferencer, så du kan tage uddannelsen derhjemme, uanset hvor du befinder dig på kloden. Skulle du være forhindret i at være med en dag, bliver alle forløb optaget, så du kan se dem efterfølgende. Uddannelses- videoer vil til enhver tid kunne ses igen, og du vil have adgang til dem resten af livet, så du altid kan genopfriske, hvad du har lært. Deltagelse kræver, at du har et webkamera og en mikrofon. I god tid inden intromødet får du tilsendt en vejledning i, hvordan videokonferencen fungerer. Er der problemer, får du hjælp til at løse dem, så alle er klar til intromødet. Her skal vi hilse på hinanden, snakke om vores baggrund, vores ønsker og forventninger og evt. særlige interesseområder. Også intromødet bliver optaget, så det kan ses efterfølgende. Dine personlige supervisioner foregår også som videomøder, og de bliver optaget, så du altid kan se dem igen. Det er selvfølgelig kun dig, der har adgang til disse optagelser bagefter.

Hvor meget tid skal der sættes af? 

Uddannelsen er tilrettelagt, så man kan passe et fuldtidsarbejde imens, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kræver en indsats at blive NHT®- vejleder. Som en af de studerende skrev i evalueringen: “Jeg har skullet bruge mere tid, end jeg havde troet. Jeg har været bagud med 3 pensummer, på samme tid som de tre supervisioner og skriftlig prøve, oveni mere end en fuldtidsklinik og mand, barn. Men det er en fantastisk viden jeg har fået. Jeg kan ikke takke nok!” Hun kom i mål, men det er et eksempel på, at man ikke skal regne med at klare det med venstre hånd - og f.eks. tilmelde sig andre kurser samtidig. Du har selv ansvaret for at gennemføre uddannelsen på normeret tid. Grundkurset byder på en rigdom af redskaber og øvelser til din værktøjskasse - og til din egen sundhed, mens der på overbygningen vil være en del teori. Her skal du regne med at afsætte 3-4 timer om ugen til læsning, opgaver og undervisning. Hvert modul består af både videoer og tekster og sendes ud i god tid i forvejen, så man kan tilpasse det til sit øvrige program. Spørgetiderne ligger på tirsdage kl. 19. Efter hvert modul vil der være en række spørgsmål, der skal sikre, at man har forstået det, der er blevet gennemgået. I overbygningens anden halvdel skal du lave et oplæg om et bestemt emne til de andre studerende, og der vil også være nogle mindre, skriftlige opgaver samt en afsluttende hovedopgave. Fra 10. modul skal der derudover sættes tid af til personlig supervision på 3 klienter. Har du spørgsmål eller er der noget, du vil have uddybet, er du velkommen til at skrive til os - du finder vores mailadresse nederst på denne side.

Flere udsagn fra de studerende på NHT®-

uddannelsen

Anette Paulin besidder en kolossal viden inden for hormonområdet, og som ekstra gevinst besidder hun en lige så kolossal viden inden for mange andre områder. På denne uddannelse har jeg fundet en balance melem det psykiske og det fysiske, som giver rigtig god mening for mig. Det er en helt ny verden, der åbner sig. Meget spændende faglige tekster, der har skullet læses - det har gjort, at jeg har følt mig godt klædt på til hvert modul. Jeg har været meget tilfreds med Anettes "rådighedsrum" - og jeg har fået svar på, hvad jeg har spurgt om og supervision, når der var behov for det. Dejligt med de andre kursisters kommentarer og erfaringer, når der er blevet spurgt ind til noget i "klasseværelset". Det er rigtig godt, sådan som den teoretiske undervisning kombineres med praksis. Jeg er af den type som lærer bedst ved "learning by doing", så syntes det er godt at have klienter at øve sig på og supervision på dem, og de praktiske redskaber har gjort det nemt at integrere det i min egen praksis. jeg har lært rigtigt meget - jeg var lidt nervøs for, om det "bare" var en gennemgang af bogen. Det er det slet ikke - niveauet er langt højere og der er mange flere detaljer som jeg kan bruge direkte i behandling af klienter. Der er ikke blevet holdt tilbage på at videregive og dele ud af Jeres eget materiale i forbindelse med klient journaler og hvordan man kan holde bedst styr på det. Det viser bare hvor meget I ønsker at udruste os "nye" Hormonvejledere bedst muligt til at komme godt i gang med kommende klienter. I sørger for at sætte os grundigt og veluddannet på marken. Hatten af for det :-).
 Viden om de indbyrdes sammenhænge mellem hormoner og andre faktorer i en helhedsterapi, herunder ernæring og kosttilskud
Viden om hormonernes virkemåde, og hvordan ubalancer fører til specifikke sygdomme
 Færdigheder i at vejlede en klient i forebyggelse af sygdom og genoprettelse af balancen på basis af en hormontest samt evt. test af østrogen-metabolitter, Estronex-test.
 Alle nødvendige værktøjer til det praktiske forløb - fra information til nye klienter og bestilling af tests til udarbejdelse af individuel vejledning og opfølgning.
Naturlig hormonterapi - du har et valg! Uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi bygger på forskning og principper fremlagt i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” Bogen forudsættes læst inden kursusstart. Som deltager får du desuden tilsendt den nyeste udgave af ”Naturlig hormonterapi - du har et valg!” som e-bog - velegnet til studiebrug, fordi den er nem at søge i. Læs mere om bogen på forlagets webside
NHT®-uddannelsen
Center for Naturlig Hormonterapi
Uddannelse
- få den brik, du mangler Forskningen viser, at en lang række sygdomme har at gøre med ubalance i hormonerne. Med en RAB-godkendt  uddannelse som NHT®-vejleder kan du få denne viden med i din praksis og integrere den med den sundhedsfaglige uddannelse, du har i forvejen. Genkend symptomerne Lær at tolke en hormontest Få de præcise redskaber til genopretning inklusive stofskifteprotokol fertilitetsprotokol depressionsprotokol
NHT Naturlig Hormonterapi®
© Center for Naturlig HormonTerapi - CVR 31828562 - center@nht.dk
NHT®-UDDANNELSEN 2019
Fra de studerende:
Det har været fantastisk spændende og udviklende. Anette Paulin er fagligt stærk og kompetent, og det har givet så meget mening for mig at kombinere mine tidligere uddannelser med NHT®-vejledning. Lene Nørresø, sygeplejerske, kostvejleder
Fra de studerende:
Meget spændende og utrolig relevant i forhold til at se holistisk på mennesket. Jane Borlev, bachelor i ernæring og sundhed
Fra de studerende:
Det har været helt utroligt spændende. Jeg har glædet mig til hvert modul, og min familie har moret sig over min store begejstring undervejs. Anne Clough-Larsen, kostvejleder
Fra de studerende:
Det har været virkelig spændende og informativt. Der ligger en grundig og velunderbygget viden bag, og det skaber tryghed. Jeg føler mig godt klædt på og ved, at jeg har et solidt netværk bag mig. Freja Munch, sundhedscoach
På den årlige sommerkonference udveksler vi erfaringer og får ny viden fra både interne og eksterne foredragsholdere.
Betaling i 5 rater Restbeløbet kr. 18000,- betales i 5 rater á kr. 3600,- med første rate inden uddannelsesstart i august og 4 rater hver anden måned efter uddannelsesstart.  
Betaling af det samlede beløb ved optagelse Du kan betale hele uddannelsesprisen samlet, når du er blevet optaget på uddannelsen. I så fald får du 5% rabat på hele beløbet, fordi vi sparer administration. Den samlede pris for uddannelsen bliver da kr. 24700,- . Ved merit: kr. 22990,-  
Fra de studerende:
Jeg er mega glad for, at jeg fandt jer - både personligt og fagligt. Her er noget, der bare skal formidles videre, og mange kvinder og mænd der skal hjælpes. Så tak for jeres store arbejde med at gøre dette svære stof forståeligt og jeres arbejde med at brede det ud. Jeg er helt høj:) Vivi Ullmann, zoneterapeut